Thủ tục thi hành di chúc gồm có những gì?

Thi hành di chúc là một quá trình pháp lý để bảo đảm những ý nguyện của người đã mất được thực hiện theo đúng những mong muốn của họ. Quy trình thi hành di chúc thường gồm có nhiều bước và thủ tục. Nhiều người thắc mắc thủ tục thi hành di chúc gồm có những gì? Sau đây, hãy cùng giải đáp thắc mắc này.

Di chúc hợp lệ là như thế nào?

E:\Trung tâm bảo hành beko\Bài mai táng\08\thu-tuc-thi-hanh-di-chuc-gom-co-nhung-gi-1.jpg

Di chúc cần hợp lệ theo quy định

Di chúc có thể được lập ở dưới dạng văn bản không có người làm chứng, có người làm chứng, có chứng thực, có công chứng và di chúc miệng.

Trường hợp di chúc được lập bằng văn bản thì di chúc cần đáp ứng được những điều kiện như sau:

  • Trong di chúc cần gồm có những nội dung như: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản và những nội dung khác.

  • Trong di chúc không được viết tắt hay viết bằng ký hiệu.

  • Nếu như di chúc có nhiều trang thì mỗi trang cần được ghi số thứ tự và có chữ ký hay điểm chỉ của người lập di chúc.

  • Trường hợp có tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc cần ký tên ở bên cạnh chỗ sửa chữa, tẩy xóa đó.

E:\Trung tâm bảo hành beko\Bài mai táng\08\thu-tuc-thi-hanh-di-chuc-gom-co-nhung-gi-2.jpg

Di chúc có thể bằng văn bản hoặc bằng miệng

Trong trường hợp di chúc miệng thì ở thời điểm lập di chúc, người lập di chúc cần có tính mạng bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc được bằng văn bản.

Lời cuối cùng của người lập di chúc cần có ít nhất là 2 người làm chứng và được ghi chép lại. 2 người làm chứng này phải cùng ký tên và điểm chỉ vào trong di chúc. Bản này phải được công chứng và chứng thực trong vòng 5 ngày nếu không thì di chúc sẽ không có giá trị. Bên cạnh đó thì trong vòng 3 tháng kể từ khi lập di chúc miệng, người lập di chúc vẫn khỏe mạnh, sống tốt, minh mẫn, sáng suốt thì tất nhiên di chúc sẽ bị hủy bỏ.

Thủ tục thi hành di chúc gồm có những gì?

E:\Trung tâm bảo hành beko\Bài mai táng\08\thu-tuc-thi-hanh-di-chuc-gom-co-nhung-gi-3.png

Thủ tục thi hành di chúc gồm có nhiều bước khác nhau

Thủ tục thi hành di chúc gồm có những bước như sau:

  • Xác nhận và công bố di chúc

Đầu tiên thì di chúc của người mất sẽ được xác nhận với những thủ tục hợp pháp như ở trên và di chúc sẽ được công bố cho con cháu và những người liên quan một cách công khai theo đúng pháp luật.

  • Thủ tục mở thừa kế

Người được chỉ định thi hành di chúc hoặc những người thừa kế có thể nộp đơn yêu cầu mở thừa kế tại cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền thông báo về việc mở thừa kế cho những người thừa kế và những người có quyền lợi liên quan.

Sau đó người thi hành di chúc hoặc cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm kê toàn bộ tài sản của người đã khuất gồm có tài sản cố định và tài sản lưu động. Tiếp theo họ sẽ định giá tài sản nhằm biết được chính xác giá trị di sản thừa kế.

  • Giải quyết những nghĩa vụ tài chính

Người thừa kế di chúc cần giải quyết những nghĩa vụ tài chính như thanh toán nợ hay thực hiện nghĩa vụ thuế.

  • Phân chia tài sản thừa kế

Thực hiện phân chia tài sản theo đúng nội dung của di chúc. Người thi hành di chúc cần bảo đảm mỗi người thừa kế sẽ nhận được tài sản mà họ được hưởng theo di chúc hoặc chuyển quyền sở hữu.

Trên đây, chúng tôi đã giải đáp thủ tục thi hành di chúc gồm có những gì? Hy vọng đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích.

TAGS

back top